• Κορνηλάκης Άγγελος

Συντονιστής, Αν. Καθ. Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

(https://www.law.auth.gr/el/staff-civil-kornilakis)

Focus: Γενική θεωρία, DLT-Blockchain, Ψηφιακά Κοινά, DO, Networks, ΑΙ/Αυτόνομες μηχανές, Multiagent systems

akornil@law.auth.gr 

 

  • Κοσμίδης Τιμολέων

Συντονιστής, Επικ. Καθ. Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

(https://www.law.auth.gr/el/node/1761)

Focus: Γενική θεωρία, Συμβάσεις IT, αδικοπραξίες στο διαδίκτυο, προστασία προσωπικών δεδομένων

tkosmides@law.auth.gr 

 

  • Ρίζος Ευριπίδης

Συντονιστής, Επικ. Καθ. Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

(https://www.law.auth.gr/el/node/10550)

Focus: Blockchain

  • Dr. Κοτρώνης Σωτήρης

Μέλος

Διδάκτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ζυρίχης, Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής Ε.Κ.Π.Α.

Focus: Γενική θεωρία, ψηφιακές συμβατικές ενοχές και ενοχές εκ του νόμου

skotronis@law.auth.gr 

 

  • Παπαδούλη Βασιλική

Μέλος 

ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Υποψήφια Διδάκτορας Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Focus: πνευματική ιδιοκτησία και ψηφιακά κοινά, smart contracts, ΑΙ και διαδικασίες μηχανικής μάθησης

vickypapadouli@hotmail.com 

 

  • Δρανδάκης Ανδρέας

Μέλος

Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

Focus: DLT, IT-Contracts

andrew.reth@gmail.com

 

  • Παπαγεωργίου Ιωάννα

Μέλος

Υποψήφια "Magister legum" (LL.M.), LL.M für im Ausland Graduierte Juristen, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Focus: δεδομένα ως περιουσιακά αγαθά /αντικείμενα δικαιοπραξιών, τεχνητή νοημοσύνη.

ioanna.papageorg@gmail.com