• Κορνηλάκης Άγγελος

Συντονιστής, Αν. Καθ. Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

(https://www.law.auth.gr/el/staff-civil-kornilakis)

Focus: DLT, Digital Commons, ΑΙ

akornil@law.auth.gr 

 

  • Κοσμίδης Τιμολέων

Συντονιστής, Επικ. Καθ. Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

(https://www.law.auth.gr/el/node/1761)

Focus: IT-Contracts

tkosmides@law.auth.gr 

 

  • Ρίζος Ευριπίδης

Συντονιστής, Επικ. Καθ. Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

(https://www.law.auth.gr/el/node/10550)

Focus: DLT

  • Dr. Κοτρώνης Σωτήρης

Μέλος

Διδάκτορας Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ζυρίχης, Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής Ε.Κ.Π.Α.

Focus: DLT, IT-Contracts

skotronis@law.auth.gr 

 

  • Παπαδούλη Βασιλική

Μέλος 

Υποψήφια Διδάκτορας Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Focus: ΑΙ, Digital Commons

vickypapadouli@hotmail.com 

 

  • Παπαγεωργίου Ιωάννα

Μέλος

Υποψήφια διδάκτορας Δικαίου και Πληροφορικής, Institute for Legal Informatics, University of Hanover, "Magister legum" (LL.M.), Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Focus: ΑΙ

ioanna.papageorg@gmail.com 

 

  • Πυρράκης Γιώργος

Μέλος

Υποψήφιος Διδάκτορας Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Focus: DLT

pyrrakis_g@hotmail.com 

 

  • Δρανδάκης Ανδρέας

Μέλος

Υποψήφιος "Magister legum" (LL.M.), LL.M für im Ausland Graduierte Juristen, Universität München 

Focus: DLT, AI

andrew.reth@gmail.com 

 

  • Ανδρέου Φώτης

Μέλος

Υποψήφιος ΠΜΣ "Δίκαιο και Πληροφορική", Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Focus: ΑΙ, ΙΤ-Contracts

andreoufotis97@gmail.com