Ερευνητικό Αντικείμενο

Το ερευνητικό αντικείμενο της ομάδας αφορά στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στις οικονομικές σχέσεις και στα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του ιδιωτικού και ιδίως του περιουσιακού δικαίου.

Την ομάδα απασχολούν κυρίως οι ακόλουθες θεματικές:

 

 1. Distributed Ledger Technologies (DLT)
  1. Digital Currencies
   1. Cryptocurrency Derivatives
   2. Decentralized registers of rights
  2. Blockchain
  3. Smart Contracts
  4. Distributed Organization (DO)/ Distributed Autonomous Organization (DAO) / Distributed Autonomous Corporation (DAC)/ Crowdfunding

 

 1. Artificial Intelligence (AI)
  1. Autonomous Machines / Learning Algorithms
  2. Multiagent systems / IoT
  3. Digital Legal Reasoning
  4. Robotics

 

 1. Digital Commons
  1. Networks
  2. Commons Based Peer Production (CBPP)
  3. Design Global Manufacture Local (DGML)
  4. Value Creation / Distribution

 

 1. IT Contracts
  1. Hardware / Software
  2. Provider

 

Σκοπός

Σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού ερευνητικού χώρου, ικανού να προσελκύσει αφενός νέους – κυρίως – ερευνητές και αφετέρου διεπιστημονικές συνεργασίες, κατά βάση σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η ομάδα σκοπεύει να διοργανώνει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και το δίκτυο συνεργατών.