Ερευνητικό Αντικείμενο

Το ερευνητικό αντικείμενο της ομάδας αφορά στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στις οικονομικές σχέσεις και στα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του ιδιωτικού και ιδίως του περιουσιακού δικαίου.

Ενδεικτικά την ομάδα θα απασχολήσουν οι ακόλουθες θεματικές:

 • Αυτοματοποίηση και γενική θεωρία υπολογισιμότητας

 • Διαδράσεις μηχανής- ανθρώπου

  • Εργαλειακές

  • Συμβιωτικές

  • Αυτόνομες

 • Γενική θεωρία του ιδιωτικού δικαίου και ψηφιακότητα/τεχνητή νοημοσύνη

  • Αδικοπρακτική ευθύνη

  • Δικαιοπρακτική λειτουργία

 • Συμβάσεις IT

  • Hardware, Software

  • Provider

 • Ειδικές περιπτώσεις

  • Blockchain

  • Smart Contracts

  • Ψηφιακά Νομίσματα

  • DO (Distributed Organizations)

  • Ψηφιακά Κοινά

  • Networks

  • Multiagent systems / Internet of Things

  • Robot Advisers / High Frequency Trading / Algorithmic Trading

  • AI / Αυτόνομες μηχανές

  • Άδειες Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – GPL/CC

  • Αδικοπραξίες στο διαδίκτυο

Σκοπός

Σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού ερευνητικού χώρου, ικανού να προσελκύσει αφενός νέους – κυρίως – ερευνητές και αφετέρου διεπιστημονικές συνεργασίες, κατά βάση σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η ομάδα σκοπεύει να διοργανώνει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και το δίκτυο συνεργατών.